KUĆA PO VAŠOJ MJERI

Veliki izbor gotovih montažnih kuća i mogućnost da napravimo kuću po Vašoj želji pruža Vam fantastičnu mogućnost da imate kuću kakvu ste oduvijek željeli.

Projekat se lako može prilagoditi svim urbanističkim zahtjevima.

EKOLOŠKI MATERIJALI

U naše montažne kuće ugrađujemo samo ekološki čiste materijale koji doprinose stvaranju ugodne klime, a Vaš život čine zdravijim.

LAKA KONSTRUKCIJA

Montažne kuće su lakše od klasičnih kuća od cigala i blokova, pa omogućavaju postavljanje i na slabo nosećim površinama. S druge strane, dobro projektirana konstrukcija naših kuća je otpornija na zemljotres od klasičnih kuća.

UŠTEDA ENERGIJE

Dobra toplotna izolacija vanjskih i unutrašnjih zidova kuće smanjit će vam troškove grijanja za 30-50% po sezoni.

Posjedujemo ateste koji potkrepljuju ove navode, gdje se navode faktori toplinske provodljivosti za zidove koji su u našim kućama.